Dr Branislava Kostić

Angelina Branković

sveta_gore

Angelina Branković (crkveno ime Prepodobna mati Angelina, umrla 1520) je bila kći albanskog velmože Đorđa Arijanita Komnina, srednjovekovnog gospodara oblasti Konjuha (Elbasana) i Škumbe.

U roditeljskoj kući je stekla zavidno obrazovanje, a njena ljubav prema knjizi je sačivana u zapisima inoka Davida. Na poslednjim stranicama Lestvice, koju je David napisao u Smederaveu 1434. godine, po narudžbini srpskog despota Đurđa Brankovića sačuvan je zapis: „Sija knjiga despotice Angeline monahinje“.

Bila je udata za slepog Stefana, sina despota Đurđa Brankovića, od 1460. godina do njegove smrti. naposredno nakon venčanja su kratko živeli u Albaniji, dok im se nije rodio prvi sin Đorđe. Godinu dana kasnije (1461) su napustili Albaniju i po preporuci Skenderbega, Angelininog zeta, otišli u Italiju i u Furlaniji kupili stari zamak Beograd na reci Taljamentu. Tu je u siromaštvu Angelina provela šesnaest godina, sve do smrti despota Stefana 1476. godine. Tu je rodila još jednog sina, Jovana, i kćer Mariju, koju je udala za monferatskog markiza Bonifacija, dalekog potomka Paleologa.

Posle muževljeve smrti 1477. godine dobila je od cara Fridriha Trećeg zamak Vajtersfeld (Weitersfeld) u Štajerskoj.

Na poziv mađarskog kralja Matije Korvina, Angelina je krenula sa dvojicom sinova preko Beča i Budima za Srem. Sa moštima svoga muža je u Srem stigla februara 1486. godine. Prvo stanište bilo joj je Kupinovo, gde je ubrzo podigla crkvu Svetog apostola Luke i položila u nju mošti svoga muža. Despot Đorđe, koji je od kralja Matije dobio na upravu deo zemlje kojom je upravljao Vuk Branković („Zmaj Ognjeni Vuk“), ubrzo se povukao sa despotskog položaja i oko 1497. godine primio monaški čin dobivši ime Makaš. Nasledio ga je 1493. godine drugi Angelinin sin Jovan, koji je umro 1502. godine.

Podigla je ženski manastir posvećen Sretenju Gospodnjem, nedaleko od budućeg manastira Krušedola, gde je kao monahinja provela poslednje godine života. Preminula je 30. jula 1520. godine i sahranjena je najpre u svom manastiru Sretenju, a potom su njene mošti prenete u manastir Krušedol i položene u kovčeg zajedno sa moštima njenog sina Jovana. Turci su 1716. zapalili manastir Krušedol zajedno sa moštima svih Brankovića.

Kod pravoslavnih Srba postoji kult posvećen Angelini Branković, „prepodobnoj majci Angelini“, koji je rano je izgrađen. Povod za raširenost kulta je njen težak život – nadživela je muža, oba sina i kćer Maru. Tri puta je prenosila mošti svoga muža – svetog Stefana Slepog – i dva puta sina, i to u vreme velikog siromaštva. Za njihove kivote vezla je zlatnim i srebrnim nitima prekrivače.


 

Imate poruku u vezi ove minijature ? Pošaljite je !


captcha