Ubistva žena u Srbiji 2015. godine – Femicid

pesnica2

Femicid je rodno zasnovano ubistvo, učinjeno nad ženama, devojkama, devojčicama pa i bebama ženskog  pola od strane osoba muškog pola.[1]

U Srbiji je od 1. januara 2015 do 31. decembra 2015. godine u porodično-partnerskom kontekstu  ubijeno 35 žena (podaci preuzeti iz medija).

Sve ubijene žene su poznavale učinioca:  trinaest žena ubio je suprug, četiri je ubio sin, četiri vanbračni suprug,  tri žene je ubio bivši partner. Dve žene je ubio bivši suprug, dve dalji rođak, dve žene partner. Jednu ženu ubio je zet; jednu prijatelj (otac ćerkinog muža), jednu svekar, jednu brat i jednu unuk.

Osam žena ubijeno je nožem, osam pištoljem i osam puškom. Šest žena je pretučeno. Tri žene ubijene su na drugi način[2], jedna je udavljena i jedna ubijena sekirom.

Devetnaest ubistava desilo se u kući/stanu koji je zajedničko vlasništvo, pet u njenoj kući/stanu, a jedanaest u drugim prostorima.[3]

Četiri žene su bile starosti od 18 do 25 godina, sedam žena je bilo starosti od 26 do 35 godina, tri starosti od 36 do 45 godina. Devet žena je bilo starosti od 46 do 55 godina, tri žene starosti od 56 do 65 godina i devet žena starosti preko 65 godina. Pedeset i devet osoba ostalo je bez majke, od toga 24 su maloletna deca.

U 17 od 35 slučajeva, nasilnik je bio prijavljen nadležnim institucijama i pre nego što se ubistvo desilo, dok je u ostalim slučajevima nepoznato da li je žena prijavljivala nasilje pre nego što se ubistvo desilo.

[1] Da bi se neko ubistvo okarakterisalo kao femicid učiniocu mora biti relevatan pol žrtve, tj. upravo činjenica da je žrtva žena. Kao takav, femicid je zločin protiv žena, motivisan mržnjom prema ženama, prezirom i osećajem nadmoći, u kom učinilac misli da ima pravo da oduzme život ženi.

[2] Dve žene ubijene su čekićem, a jedna žena pretučena je motkom do smrti.

[3] Ostalih jedanaest žena ubijeno je: dve u šumi, dve u kafiću u kome su radile, dve u dvorištu, jedna na fudbalskom terenu u selu, jedna u kući njenih prijatelja, jedna u hotelu Slavija u Beogradu, jedna u školi u kojoj je radila, jedna u kući njene komšinice.

 


 

Imate poruku u vezi ove minijature ? Pošaljite je !


captcha